Znak našeho oddíluDokumenty

Zde jsou k nahlédnutí některé důležité dokumenty.

Přihláška
Přihláška do oddílu.

Stanovy
Stanovy našeho oddílu, podle kterých jsme registrováni jako občanské sdružení.