Znak našeho oddílu


Oddílovka 2010

Letošní oddílovka byla přece jen trochu obsáhlejší, než ty minulé. V plánu bylo hned několik zásadních bodů, jako třeba volba oddílové rady, hlasování o rozpočtu a bilancování pěti let fungování oddílu.


Letošní zvadlo.

Úvod schůzky byl zahájen přípitkem hanzovou vynikající domácí pálenkou. Pak se volně přešlo k promítání fotek z akcí, které se za dobu fungování oddílu uskutečnily. Nutno podotknout, že jich bylo opravdu mnoho. Následovalo malé hodnocení toho co se za tu dobu udělalo a co je třeba zlepšit. Z bilancování vyplynulo, že se nám od roku 2005 každoročně zvyšoval počet členů a vzhledem k úspornému hospodaření se také zvyšoval oddílový rozpočet. Kriticky jsme však museli zhodnotit neaktivitu některých členů a jejich neochotu zúčastňovat se výjezdů na skály. To bychom byli rádi, kdyby se letos zlepšilo.


Ti všichni prošli Rotsportem (a někteří jsou mu věrni stále :o).

Pak následovala volba do oddílové rady, protože uplynulo její pětileté funkční období. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal protikandidaturu, tak byla plným počtem hlasů zvolena staronová oddílová rada v původním složení:
J. Kukla - předseda, J. Hadaš - místopředseda, J. Kukla st. - hospodář.


Část oddílové rady diskutuje u sklenky domácí slivovice. Takové schůzování je přijemné!


Člověk zase potkal kamarády ze skal.

Dalším bodem jednání bylo naložení s oddílovými penězi. Po společné diskusi jsme se dohodli, že se z části prostředků zakoupí aku vrtací kladivo pro použití při prvovýstupech, vrtání fixního jištění a další práci ve skalách. Návrh byl naprostou většinou schválen. Jelikož jsme se poslední dobou poměrně aktivně zapojili do vytváření nových cest, je pravděpodobné, že se vrtačka skutečně využije.


Nová členka oddílu - seznamte se!

Co se oddílových příspěvků týče, zůstaly i letos ve své původní výši (či spíše níži :)). Čili vstupní příspěvek do oddílu činí 100 Kč a členský na rok rovněž 100 Kč.


Sbírka kartiček připomíná, jak ten čas letí. Letos stejně jako vždy, za stovku.

V závěru dostal každý účastník schůze handmade, pamětní odznak z chráněné dílny ZinkováKukla company.


Odznáček si zasloužil každý kdo dorazil.

A nakonec se přešlo na tradičně nejoblíbenější část programu, přesun do hospody.A jelikož se jaro pomalu ale jistě blíží, příští setkání už bude snad ve skalách.
Tak zbývá snad jen popřát, aby to alespoň dalších 5 let bylo tak fajn, jako doposud!